Skip to main content

tv   Dateline NBC  NBC  December 17, 2012 2:00am-3:00am PST

2:00 am
2:01 am
2:02 am
2:03 am
2:04 am
2:05 am
2:06 am
2:07 am
2:08 am
2:09 am
at iv tge me ce ps,ledilme lp ut a sath hus e e g, thee iuc anfo thel wanay d asechabates iopoll oem buesttsar jrege 'rcyle thindu buss
2:10 am
rleerminunf er anllne twofr 00eep-loon ssthriakheoceandvet,noteeru . cyg e er s ofmmy fi d prv thmaal r in pct we e tre atilchgyes leac tesibytos fom nd hecngks w el anw casw thllree. vicaec.o
2:11 am
2:12 am
2:13 am
2:14 am
2:15 am
2:16 am
2:17 am
2:18 am
2:19 am
2:20 am
2:21 am
)gra,k i! an aditll shebie foke (nto insspe uawige kit tno moldmensn' geg r inst
2:22 am
trd inss k l ofrnjg aty isst om d, yea? ra n't hn.spuputrios llglou.
2:23 am
2:24 am
2:25 am
2:26 am
2:27 am
2:28 am
2:29 am
2:30 am
2:31 am
2:32 am
2:33 am
2:34 am
2:35 am
2:36 am
2:37 am
. mbe? i'e oranil sa van vin un ss.mythanstgl oll oou t eelpge libao alin
2:38 am
th we nd e thsa acatetoht bitd tsthe ed dofo aca dieder reer d
2:39 am
2:40 am
2:41 am
2:42 am
2:43 am
2:44 am
knha y ec meha artaer sdsmehast.t oe h e w evdaerho inane ic t cin d ses tyoeandr th oudonog,doet. ye gmeg,mo ndlt ngut frheri t cin' h mfe 'st le
2:45 am
2:46 am
2:47 am
2:48 am
2:49 am
2:50 am
2:51 am
2:52 am
2:53 am
2:54 am
2:55 am
2:56 am
2:57 am
2:58 am
2:59 am

87 Views

info Stream Only

Uploaded by TV Archive on